Bảng từ xanh viết phấn

Bảng từ viết phấn in ô ly tiểu học

Bảng từ xanh viết phấn

Bảng từ xanh viết phấn là sản phẩm thông dụng trong lớp học với mục đích truyền tải thông tin chung hoặc hội họp, đào tạo. Bảng từ xanh viết phấn sử dụng bề mặt thép nên có thể sử dụng đính kèm thông tin với nam châm đính thông báo rất tiện dụng.

Bảng giá

kích thước 1200 x 1800 mm - Giá: 1.600.000 đ

kích thước 1200 x 2400 mm - Giá: 1.850.000 đ

kích thước 1200 x 3000 mm - Giá: 2.500.000 đ

kích thước 1200 x 3200 mm - Giá: 2.700.000 đ

kích thước 1200 x 3600 mm - Giá: 2.980.000 đ