Bảng từ trắng

Bảng từ trắng viết bút lông

Bảng từ trắng

Bảng từ trắng là sản phẩm thông dụng trong văn phòng với mục đích truyền tải thông tin chung hoặc hội họp, đào tạo. Bảng từ trắng viết bút lông sử dụng bề mặt thép nên có thể sử dụng đính kèm thông tin với nam châm, thông báo rất tiện dụng.

Bảng giá

kích thước 1200 x 1800 mm - Giá: 990.000 đ

kích thước 1200 x 2400 mm - Giá: 990.000 đ

kích thước 1200 x 3000 mm - Giá: 990.000 đ

kích thước 1200 x 3200 mm - Giá: 990.000 đ

kích thước 1200 x 3600 mm - Giá: 990.000 đ

kích thước 1200 x 1800 mm - Giá: 990.000 đ

MÔ TẢ SẢN PHẨM